S & T Bancorp, Inc. (STBA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 399 010 353 872 380 183 373 042 337 134
Aktywa razem w tys. USD 9 110 570 9 488 530 8 967 900 8 764 650 7 252 220
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $399 010K ÷ $9 110 570K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022