SPX Technologies Inc (SPXC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 230 800 304 000 249 900 331 900 349 300
Aktywa razem w tys. USD 2 628 600 2 297 700 2 134 500 2 057 500 2 040 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,09 0,13 0,12 0,16 0,17

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $230 800K ÷ $2 628 600K
= 0,09


Analiza porównawcza

2021