SPX Technologies Inc (SPXC)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 80 400 135 900 111 900 113 900 47 300
Koszty odsetek netto w tys. USD 12 800 18 200 19 200 20 000 15 800
Wskaźnik pokrycia odsetek 6,28 7,47 5,83 5,70 2,99

2021 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $80 400K ÷ $12 800K
= 6,28


Analiza porównawcza

2021