SPX Technologies Inc (SPXC)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 425 400 97 200 70 900 81 200 89 300
Kapitał własny w tys. USD 1 102 900 629 200 502 400 414 900 314 700
ROE 38,57% 15,45% 14,11% 19,57% 28,38%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $425 400K ÷ $1 102 900K
= 38,57%


Analiza porównawcza

2021