SPX Technologies Inc (SPXC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 80 400 135 900 111 900 113 900 47 300
Aktywa razem w tys. USD 2 628 600 2 297 700 2 134 500 2 057 500 2 040 400
Operacyjny ROA 3,06% 5,91% 5,24% 5,54% 2,32%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $80 400K ÷ $2 628 600K
= 3,06%


Analiza porównawcza

2021