SPX Technologies Inc (SPXC)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 35,41% 30,71% 28,92% 26,69% 23,16%
Marża zysku operacyjnego 6,59% 8,71% 7,34% 7,40% 3,32%
Marża zysku brutto 5,73% 7,47% 5,45% 5,17% 2,53%
Marża zysku netto 34,88% 6,23% 4,65% 5,28% 6,26%

Zwrot z inwestycji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Operacyjny ROA 3,06% 5,91% 5,24% 5,54% 2,32%
ROA 16,18% 4,23% 3,32% 3,95% 4,38%
Zwrot z kapitału całkowitego 6,03% 14,56% 14,87% 15,25% 7,12%
ROE 38,57% 15,45% 14,11% 19,57% 28,38%