SPX Technologies Inc (SPXC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 189 800 262 800 388 200 560 100 69 100 106 900 68 300 70 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 112 500 108 900 102 000 104 000 129 200 181 300 180 200 166 600
Należności w tys. USD 240 500 223 100 223 400 212 100 212 500 237 600 271 800 232 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 368 200 393 900 439 500 477 500 707 600 586 800 584 900 562 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,47 1,51 1,62 1,83 0,58 0,90 0,89 0,83

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($189 800K + $112 500K + $240 500K) ÷ $368 200K
= 1,47


Analiza porównawcza

2022/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
SPX Technologies Inc
SPXC
1,47
Chart Industries Inc
GTLS
0,87
Donaldson Co. Inc.
DCI
1,27
ITT Inc
ITT
1,07
Otis Worldwide Corp
OTIS
0,81