SPX Technologies Inc (SPXC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 388 200 68 300 54 700 68 800 124 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 102 000 180 200 156 600 131 700 97 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 439 500 584 900 608 600 470 200 461 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,12 0,42 0,35 0,43 0,48

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($388 200K + $102 000K) ÷ $439 500K
= 1,12


Analiza porównawcza

2021