SPX Technologies Inc (SPXC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 787 700 1 080 600 1 084 300 1 127 900 1 095 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 119 600 138 500 141 600 153 600 159 700
Rotacja zobowiązań 6,59 7,80 7,66 7,34 6,86

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $787 700K ÷ $119 600K
= 6,59


Analiza porównawcza

2021