SPX Technologies Inc (SPXC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 219 500 1 559 500 1 525 400 1 538 600 1 425 800
Property, plant and equipment w tys. USD 113 300 189 700 179 100 184 200 186 600
Rotacja aktywów trwałych 10,76 8,22 8,52 8,35 7,64

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 219 500K ÷ $113 300K
= 10,76


Analiza porównawcza

2021