SPX Technologies Inc (SPXC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 219 500 1 559 500 1 525 400 1 538 600 1 425 800
Aktywa razem w tys. USD 2 628 600 2 297 700 2 134 500 2 057 500 2 040 400
Rotacja aktywów razem 0,46 0,68 0,71 0,75 0,70

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 219 500K ÷ $2 628 600K
= 0,46


Analiza porównawcza

2021