SPX Technologies Inc (SPXC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
Rotacja zapasów 3,19 3,25 4,15 5,70 6,56 6,47 6,67 5,97
Rotacja należności 4,93 5,06 5,46 6,76 7,12 6,69 5,74 6,68
Rotacja zobowiązań 6,47 6,46 6,59 8,65 11,91 8,14 7,80 7,96
Rotacja kapitału pracującego 2,89 2,68 2,63 2,52 7,80 14,62 15,96 17,95

Średnia liczba dni

2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
Cykl zapasów dni 114,42 112,27 87,95 64,02 55,66 56,38 54,72 61,13
Cykl należności dni 74,05 72,18 66,86 53,96 51,29 54,59 63,61 54,61
Cykl zobowiązań dni 56,39 56,47 55,42 42,22 30,63 44,85 46,78 45,86

Długoterminowe

2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
Rotacja aktywów trwałych 10,82 10,19 10,76 13,28 13,38 8,51 8,22 8,26
Rotacja aktywów razem 0,48 0,44 0,46 0,58 0,63 0,69 0,68 0,69