S&P Global Inc (SPGI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,48 5,03 4,67 4,25 4,32
Rotacja zobowiązań 8,37 10,71 8,98 9,48 8,06
Rotacja kapitału pracującego 1,66 3,10 4,14 6,42

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 81,42 72,59 78,13 85,92 84,51
Cykl zobowiązań dni 43,61 34,09 40,65 38,51 45,28

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 37,65 34,43 26,20 20,93 23,18
Rotacja aktywów razem 0,18 0,55 0,59 0,59 0,66