S&P Global Inc (SPGI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 11 181 000 16 594 000 7 442 000 6 699 000 6 258 000 6 063 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 766 000 4 390 000 2 092 000 1 801 000 1 701 000 1 713 000
Zysk ze sprzedaży brutto 7 415 000 12 204 000 5 350 000 4 898 000 4 557 000 4 350 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 383 000 3 428 000 1 543 000 1 517 000 1 561 000 1 560 000
Zysk operacyjny 3 019 000 8 420 000 3 601 000 3 177 000 2 790 000 2 610 000
Koszty odsetek netto 304 000 238 000 141 000 198 000 134 000 149 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 702 000 8 328 000 3 228 000 2 930 000 2 681 000 2 461 000
Podatek dochodowy 1 180 000 1 802 000 694 000 627 000 560 000 823 000
Udziały niekontrolujące 274 000 478 000 195 000 180 000 163 000 142 000
Zysk (strata) netto 3 248 000 6 048 000 2 339 000 2 123 000 1 958 000 1 496 000