Synovus Financial Corp. (SNV)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 724 739 727 304 340 532 540 899 410 478
Kapitał własny w tys. USD 4 475 800 5 296 800 5 161 330 4 941 690 3 133 600
ROE 16,19% 13,73% 6,60% 10,95% 13,10%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $724 739K ÷ $4 475 800K
= 16,19%


Analiza porównawcza

2022