Synovus Financial Corp. (SNV)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 724 739 727 304 340 532 540 899 410 478
Aktywa razem w tys. USD 59 731 400 57 317 200 54 394 200 48 203 300 32 669 200
ROA 1,21% 1,27% 0,63% 1,12% 1,26%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $724 739K ÷ $59 731 400K
= 1,21%


Analiza porównawcza

2022