Synovus Financial Corp. (SNV)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 635 600 11 889 300 12 183 300 14 927 200 13 236 400 12 895 400 12 654 300 13 165 000
Należności w tys. USD 0 0 0 242 304 0 0 0 281 726
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 52 372 100 51 184 000 49 962 600 50 895 600 49 154 700 48 570 000 48 865 400 48 129 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,22 0,23 0,24 0,30 0,27 0,27 0,26 0,28

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $11 635 600K + $0K) ÷ $52 372 100K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022/Q3