Synovus Financial Corp. (SNV)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 077 200 14 927 200 13 165 000 7 900 430 4 775 420
Należności w tys. USD 393 989 242 304 281 726 226 271 169 696
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 53 731 100 50 895 600 48 129 700 42 478 700 29 265 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,23 0,30 0,28 0,19 0,17

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $12 077 200K + $393 989K) ÷ $53 731 100K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022