Synovus Financial Corp. (SNV)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 613 600 13 129 300 12 077 200 11 635 600 11 889 300 12 183 300 14 927 200 13 236 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 54 186 600 55 549 000 53 731 100 52 372 100 51 184 000 49 962 600 50 895 600 49 154 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,24 0,22 0,22 0,23 0,24 0,29 0,27

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $11 613 600K) ÷ $54 186 600K
= 0,21


Analiza porównawcza

2023/Q2