Synovus Financial Corp. (SNV)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 11 889 300 12 183 300 14 927 200 13 236 400 12 895 400 12 654 300 13 165 000 9 719 020
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 51 184 000 49 962 600 50 895 600 49 154 700 48 570 000 48 865 400 48 129 700 46 896 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,24 0,29 0,27 0,27 0,26 0,27 0,21

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $11 889 300K) ÷ $51 184 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022/Q2