Synovus Financial Corp. (SNV)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 927 200 13 165 000 7 900 430 4 775 420 4 646 140
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 895 600 48 129 700 42 478 700 29 265 200 28 015 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,29 0,27 0,19 0,16 0,17

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $14 927 200K) ÷ $50 895 600K
= 0,29


Analiza porównawcza

2021