Synovus Financial Corp. (SNV)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 077 200 14 927 200 13 165 000 7 900 430 4 775 420
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 53 731 100 50 895 600 48 129 700 42 478 700 29 265 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,29 0,27 0,19 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $12 077 200K) ÷ $53 731 100K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022