Synovus Financial Corp. (SNV)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 54 486 800 51 625 600 45 543 600 31 109 600 29 706 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 50 895 600 48 129 700 42 478 700 29 265 200 28 015 200
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $54 486 800K ÷ $50 895 600K
= 1,07


Analiza porównawcza

2021