Synovus Financial Corp. (SNV)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 485 120 2 103 410 2 311 010 2 406 540 1 625 690
Property, plant and equipment w tys. USD 370 632 407 241 463 959 493 940 434 307
Rotacja aktywów trwałych 6,71 5,17 4,98 4,87 3,74

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 485 120K ÷ $370 632K
= 6,71


Analiza porównawcza

2022