Synovus Financial Corp. (SNV)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 103 410 2 311 010 2 406 540 1 625 690 1 511 210
Aktywa razem w tys. USD 57 317 200 54 394 200 48 203 300 32 669 200 31 221 800
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 103 410K ÷ $57 317 200K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021