Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 437 800 1 945 100 1 977 800 1 970 300 1 957 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 555 200 222 900 198 500 201 100 178 200
Rotacja zobowiązań 7,99 8,73 9,96 9,80 10,99

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 437 800K ÷ $555 200K
= 7,99