Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 203 400 3 942 200 4 067 700 4 070 400 4 000 300
Property, plant and equipment w tys. USD 1 036 400 526 200 521 500 495 100 484 400
Rotacja aktywów trwałych 8,88 7,49 7,80 8,22 8,26

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $9 203 400K ÷ $1 036 400K
= 8,88