Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 203 400 3 942 200 4 067 700 4 070 400 4 000 300
Aktywa razem w tys. USD 13 519 400 6 557 300 5 693 500 5 373 100 5 249 100
Rotacja aktywów razem 0,68 0,60 0,71 0,76 0,76

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $9 203 400K ÷ $13 519 400K
= 0,68