South Jersey Industries Inc. (SJI)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 135 621 179 961 98 250 18 464 -28 341
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 992 000 1 541 380 1 628 630 1 641 340 1 243 070
Marża zysku brutto 6,81% 11,68% 6,03% 1,12% -2,28%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $135 621K ÷ $1 992 000K
= 6,81%


Analiza porównawcza

2021