South Jersey Industries Inc. (SJI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 53 472 32 522 28 754 25 415 87 899 30 386 34 045 10 103
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 228 406 186 504 154 287 219 506 147 970 75 312 94 371 111 956
Należności w tys. USD 355 489 437 635 395 124 260 344 249 569 362 668 336 411 160 104
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 119 400 808 791 955 682 818 780 589 601 752 699 1 163 630 1 103 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,57 0,81 0,60 0,62 0,82 0,62 0,40 0,26

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($53 472K + $228 406K + $355 489K) ÷ $1 119 400K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022/Q2