South Jersey Industries Inc. (SJI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 28 754 34 045 6 417 30 030 7 819
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 154 287 94 371 123 302 111 263 111 741
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 955 682 1 163 630 1 731 900 1 580 840 883 082
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,11 0,07 0,09 0,14

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($28 754K + $154 287K) ÷ $955 682K
= 0,19


Analiza porównawcza

2021