South Jersey Industries Inc. (SJI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 20,47 20,45 18,66 16,98 16,04
Rotacja należności 5,04 4,58 5,03 4,10 4,66
Rotacja zobowiązań 3,77 3,35 4,44 2,57 2,97
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 17,83 17,85 19,57 21,50 22,75
Cykl należności dni 72,40 79,66 72,62 88,98 78,30
Cykl zobowiązań dni 96,83 109,04 82,14 141,95 122,88

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 0,41 0,35 0,40 0,45 0,46
Rotacja aktywów razem 0,27 0,23 0,26 0,28 0,32