SITE Centers Corp (SITC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 707 020 1 677 380 1 798 510 1 842 300 1 784 400
Aktywa razem w tys. USD 4 045 020 3 967 050 4 108 280 4 093 620 4 206 330
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,42 0,42 0,44 0,45 0,42

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 707 020K ÷ $4 045 020K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022