SITE Centers Corp (SITC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 20 254 41 807 69 742 16 080 11 087
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 721 7 722 7 416 6 104 5 372
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 245 374 247 022 364 953 269 847 348 924
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,11 0,20 0,21 0,08 0,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($20 254K + $6 721K) ÷ $245 374K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022