SITE Centers Corp (SITC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 90 901 110 911 150 675 90 319 103 469
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 245 374 247 022 364 953 269 847 348 924
Wskaźnik płynności bieżącej 0,37 0,45 0,41 0,33 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $90 901K ÷ $245 374K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022