SITE Centers Corp (SITC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 552 353 532 864 460 333 507 103 700 371
Property, plant and equipment w tys. USD 3 780 260 3 667 310 3 562 330 3 420 660 3 455 510
Rotacja aktywów trwałych 0,15 0,15 0,13 0,15 0,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $552 353K ÷ $3 780 260K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022