SITE Centers Corp (SITC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 552 353 532 864 460 333 507 103 700 371
Aktywa razem w tys. USD 4 045 020 3 967 050 4 108 280 4 093 620 4 206 330
Rotacja aktywów razem 0,14 0,13 0,11 0,12 0,17

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $552 353K ÷ $4 045 020K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022