Simmons First National Corp. (SFNC)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 27 461 100 24 724 800 22 359 800 21 259 100 16 543 300
Kapitał własny w tys. USD 3 269 360 3 248 840 2 976 660 2 988 920 2 246 430
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,40 7,61 7,51 7,11 7,36

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $27 461 100K ÷ $3 269 360K
= 8,40


Analiza porównawcza

2022