Simmons First National Corp. (SFNC)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 328 437 348 373 324 325 341 940 272 189
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 3 269 360 3 248 840 2 976 660 2 988 920 2 246 430
Zwrot z kapitału całkowitego 10,05% 10,72% 10,90% 11,44% 12,12%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $328 437K ÷ ($0K + $3 269 360K)
= 10,05%


Analiza porównawcza

2022