Simmons First National Corp. (SFNC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 256 412 271 109 254 852 237 828 215 713
Kapitał własny w tys. USD 3 269 360 3 248 840 2 976 660 2 988 920 2 246 430
ROE 7,84% 8,34% 8,56% 7,96% 9,60%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $256 412K ÷ $3 269 360K
= 7,84%


Analiza porównawcza

2022