Simmons First National Corp. (SFNC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 256 412 271 109 254 852 237 828 215 713
Aktywa razem w tys. USD 27 461 100 24 724 800 22 359 800 21 259 100 16 543 300
ROA 0,93% 1,10% 1,14% 1,12% 1,30%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $256 412K ÷ $27 461 100K
= 0,93%


Analiza porównawcza

2022