Simmons First National Corp. (SFNC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 328 437 348 373 324 325 341 940 272 189
Aktywa razem w tys. USD 27 461 100 24 724 800 22 359 800 21 259 100 16 543 300
Operacyjny ROA 1,20% 1,41% 1,45% 1,61% 1,65%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $328 437K ÷ $27 461 100K
= 1,20%


Analiza porównawcza

2022