Simmons First National Corp. (SFNC)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 013 650 895 580 933 273 944 914 786 435
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 027 730 862 876 1 008 250 988 154 824 583
Marża zysku ze sprzedaży brutto 98,63% 103,79% 92,56% 95,62% 95,37%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 013 650K ÷ $1 027 730K
= 98,63%


Analiza porównawcza

2022