Simmons First National Corp. (SFNC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 256 412 271 109 254 852 237 828 215 713
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 027 730 862 876 1 008 250 988 154 824 583
Marża zysku netto 24,95% 31,42% 25,28% 24,07% 26,16%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $256 412K ÷ $1 027 730K
= 24,95%


Analiza porównawcza

2022