Simmons First National Corp. (SFNC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 306 560 332 462 319 794 302 432 266 071
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 027 730 862 876 1 008 250 988 154 824 583
Marża zysku brutto 29,83% 38,53% 31,72% 30,61% 32,27%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $306 560K ÷ $1 027 730K
= 29,83%


Analiza porównawcza

2022