Simmons First National Corp. (SFNC)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 98,63% 103,79% 92,56% 95,62% 95,37%
Marża zysku operacyjnego 31,96% 40,37% 32,17% 34,60% 33,01%
Marża zysku brutto 29,83% 38,53% 31,72% 30,61% 32,27%
Marża zysku netto 24,95% 31,42% 25,28% 24,07% 26,16%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 1,20% 1,41% 1,45% 1,61% 1,65%
ROA 0,93% 1,10% 1,14% 1,12% 1,30%
Zwrot z kapitału całkowitego 10,05% 10,72% 10,90% 11,44% 12,12%
ROE 7,84% 8,34% 8,56% 7,96% 9,60%