Simmons First National Corp. (SFNC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 098 350 10 122 500 7 200 240 4 276 340 3 134 340
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 24 191 700 21 475 900 19 228 500 18 110 400 14 296 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,33 0,47 0,37 0,24 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $8 098 350K) ÷ $24 191 700K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022