Simmons First National Corp. (SFNC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 24 347 000 22 211 800 20 168 200 18 973 700 15 022 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 24 191 700 21 475 900 19 228 500 18 110 400 14 296 700
Wskaźnik płynności bieżącej 1,01 1,03 1,05 1,05 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $24 347 000K ÷ $24 191 700K
= 1,01


Analiza porównawcza

2022