Simmons First National Corp. (SFNC)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 027 730 862 876 1 008 250 988 154 824 583
Należności w tys. USD 102 892 72 990 72 597 62 707 49 938
Rotacja należności 9,99 11,82 13,89 15,76 16,51

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 027 730K ÷ $102 892K
= 9,99


Analiza porównawcza

2022