Simmons First National Corp. (SFNC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 027 730 862 876 1 008 250 988 154 824 583
Working capital w tys. USD 155 300 735 900 939 700 863 300 725 900
Rotacja kapitału pracującego 6,62 1,17 1,07 1,14 1,14

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 027 730K ÷ $155 300K
= 6,62


Analiza porównawcza

2022