Simmons First National Corp. (SFNC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 027 730 862 876 1 008 250 988 154 824 583
Property, plant and equipment w tys. USD 548 741 483 469 441 692 492 384 295 060
Rotacja aktywów trwałych 1,87 1,78 2,28 2,01 2,79

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 027 730K ÷ $548 741K
= 1,87


Analiza porównawcza

2022