Simmons First National Corp. (SFNC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 027 730 862 876 1 008 250 988 154 824 583
Aktywa razem w tys. USD 27 461 100 24 724 800 22 359 800 21 259 100 16 543 300
Rotacja aktywów razem 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 027 730K ÷ $27 461 100K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022